• FIL OK ARISTOROD 69

FIL OK ARISTOROD 69

El OK AristoRod 69 sense recobriment de coure és un filferro sòlid de crom-níquel-molibdè (0,3% Cr, 1,4% Ni, 0,25% Mo) de baix aliatge per a GMAW d'acers d'alta resistència a la tracció que requereixen una soldadura tenaç.

0
  • FIL OK ARISTOROD 69
    • OK AristoRod 69 1,0 mm 18 kg (1B29106910)
    • OK AristoRod 69 1,2 mm 18 kg (1B29126910)

També és adequat quan es requereix una alta resistència a l'impacte a temperatures més baixes. Els filferros AristoRod són adequats per a operar a alts corrents amb una alimentació de filferro mantinguda lliure de pertorbacions que proporciona un arc estable amb una quantitat baixa d'esquitxades. OK AristoRod 69 lliurat en l'exclusiu Esab Octagonal Marathon Pac és excel·lent en aplicacions de soldadura mecanitzada.