SOLDADURA MIG/MAG

19/04/2023
Joaquim Cruz

La soldadura MIG/MAG, un procés molt popular i eficient que utilitza un filferro elèctrode i un gas protector per a crear unions metàl·liques d'alta qualitat.

Hola, amics soldadors.

Avui explicaré una mica sobre la soldadura MIG/MAG, un procés molt popular i eficient que utilitza un filferro elèctrode i un gas protector per a crear unions metàl·liques d'alta qualitat. Volen saber més? Continuï llegint aquest divertit post.

La soldadura MIG/MAG es coneix també com GMAW o soldadura de fil. És una soldadura per fusió per arc que utilitza un filferro elèctrode massís, en el qual l'arc i el bany de soldadura es protegeixen de l'atmosfera per mitjà de gas subministrat per una font externa. Està dividit en dos tipus: MIG (el gas protector és inert) i MAG (el gas protector és actiu). Actualment, és el procés més utilitzat a causa de la seva alta productivitat, permetent obtenir una velocitat de soldadura molt alta.

Quins avantatges té la soldadura MIG/MAG?

Moltes, algunes són:

- És fàcil d'aprendre. Amb una mica de pràctica i paciència, qualsevol pot dominar aquest procés i aconseguir resultats professionals.

- Té una alta velocitat de soldadura. Això significa que es pot soldar més ràpid i amb menys material d'aportació, la qual cosa es tradueix en estalvi de temps i diners.

- És ideal per a aplicacions de soldadura mecàniques o robotitzades. La soldadura MIG/MAG es pot automatitzar fàcilment, la qual cosa permet augmentar la productivitat i la qualitat de les unions.

- Té un encebament d'arc senzill. No cal preocupar-se per encendre l'arc elèctric, ja que aquest es produeix automàticament quan el fil entra en contacte amb la peça.

Quins inconvenients té la soldadura MIG/MAG?

Bé, no tot és perfecte en aquesta vida, així que també hi ha alguns aspectes negatius que cal tenir en compte:

- En l'exterior o en naus amb corrent pot ser difícil mantenir el gas protector. El vent o els corrents d'aire poden desplaçar el gas protector i deixar exposat l'arc elèctric i el bany de fusió a l'oxigen de l'ambient, la qual cosa pot provocar defectes en la soldadura.

- És sensible contra corrosió i humitat. El fil de soldadura ha d'estar net i sec, ja que qualsevol brutícia o humitat pot afectar l'arc elèctric i a la qualitat de la soldadura.

- Pot generar projeccions. Depenent del tipus de transferència del metall, poden produir-se esquitxades o gotes de metall fos que es desprenen del fil i cauen sobre la peça o l'entorn. Això pot causar danys o cremades si no es prenen les mesures de seguretat adequades.

Com veu, la soldadura MIG/MAG és un procés molt interessant i útil per a molts tipus de materials i aplicacions.

Espero que t'hagi agradat aquest post i que t'hagi servit per a conèixer millor la soldadura MIG/MAG. Si té algun dubte o comentari, no dubti a telefonar-nos al 972206817 o enviar-nos un email a info@brusiterrades.com . També, si t'ha agradat, pots compartir aquest post.

I recordi: si vol soldar amb MIG/MAG, no s'oblidi ni del fil ni del gas.

Fins a la pròxima, amics soldadors.

  • SOLDADURA MIG/MAG