Tecnologia Auto Line

11/03/2023
Miller

Compensa automàticament les fluctuacions d'energia primària.

Permet una connexió elèctrica Monofàsica o Trifàsica des de 110V a 575V, disminuint el temps de connexió sense fer algun canvi manual en l'entrada primària de l'equip el que disminueix els costos de producció. Encara que existeixin energies amb variacions de voltatge mantenint un arc estable. Brindant la comoditat de connexió en qualsevol entorn de treball. Les màquines Acte-Line consumeixen menys amperatge primari, per la qual cosa pot fer funcionar més equips en un circuit amb el mateix consum d'energia aconseguint major productivitat millorant la qualitat de l'arc de soldadura.