Sentinel A50 0700000800

Revolucionària pantalla de soldadura
automàtica d'alt rendiment