GASOS ALIMENTARIS

Distribució setmanal d'una àmplia gamma de gas alimentari.

Millori el seu rendiment i qualitat amb els nostres gasos alimentaris.

APLICACIONS

Les aplicacions típiques dels gasos alimentaris són la congelació criogènica i l'envasament en atmosfera modificada, la refrigeració durant el processament dels aliments i la carbonatació de begudes.

Messer desenvolupa constantment noves aplicacions per a la indústria alimentària. Un exemple és el Variomix®, que s'utilitza per al control de la temperatura dels productes en les mescladores, trituradores, pastadores, batedores i picadores; un altre és el VarioSol®, que s'utilitza per a la polvorització de greixos per cristal·lització, o el "Siber System", un sistema de refrigeració, flexible i innovador, per al transport, que garanteix la cadena de fred ininterrompuda dels productes frescos i congelats.

GASOS CERTIFICATS

Els gasos alimentaris Gourmet compleixen amb els més alts estàndards de qualitat i les normatives europees aplicables en alimentació, inclòs el HACCP. Messer Ibèrica està certificada segons el sistema de seguretat alimentària ISO 22000. 

GASOS ALIMENTARIS EN AMPOLLES

Els gasos alimentaris purs i les mescles estàndard se subministren en ampolles i blocs d'ampolles d'alta pressió.

GASOS GOURMET

GAS NOM COMERCIAL NÚMERO E
Argó Gourmet A E938
Diòxid de Carboni Gourmet C E290
Oxigen Gourmet O E948
Nitrogen Gourmet N E941
Heli Gourmet He E939
Hidrogen Gourmet H E949
Òxid nitrós Gourmet L E942